Vi på KJ Byggnads

är huvudsakligen verksamma inom nybyggnation och underhåll av industri- och hyresfastigheter, men vi renoverar också privatbostäder.
Våra uppdragsgivare finns inom både näringsliv och offentlig sektor i mellersta och norra Bohuslän.
Vår affärsidé är att alltid hålla högsta kvalitet och att ständigt ha kundens behov i fokus.
Vi ser därför till att personalen utbildas kontinuerligt inom kundbemötande och samtliga anställda har genomgått utbildningen Ansikte mot kunden och arbetsmiljöutbildningar mm.

Slide 1

Om Oss

Vem är vi? Vad gör vi?

Referenser

Följ oss i våra projekt eller titta på några som redan är klara.

Kontakta Oss

Söker du hantverkare kontakta oss och få svar på dina frågor.

Press / Tryck

Titta på artiklar om oss eller hämta hem våran logotyp för tryck och annonsering.

En "riktig" hantverkare!