KJ Byggnads startades 1979

och ombildades till aktiebolag 1987. Vi är för närvarande 25 medarbetare och har en årlig omsättning på ca 54 milj.
Företaget fortbildar personalen kontinuerligt inom exempelvis asbestsanering och kretsloppshantering, allt för att leva upp till de krav som ställs av myndigheter och kunder.
Vi tillämpar internkontroll av arbetsmiljön i byggverksamheten för förebyggande av arbetsskador och har ett väl utvecklat system för kvalitetssäkring, såsom egenkontroll och dokumentering av utförda arbeten.
Företaget utför allt från totalentreprenad till byggservice med 8 fullt utrustade servicebilar som levererar snabba, rationella och
kvalificerade tjänster med jourservice vilket ger hög tillgänglighet.
Våra kunder erbjuds dessutom lagringskapacitet för magasinering av överskotts- och demonterat material; och vi har egna deponibehållare för källsortering.
Vi medlemmar i Sveriges Byggindustrier och är ett Povelföretag. KJ Byggnads är ansvarsförsäkrat och innehar Rotförsäkring.

 

Samarbetspartners